Interviews

Interviews

 

Krisecentermedarbejdere

Kenneth
Socialrådgiver Dansk Kvindesamfunds Krisecenter

"Generelt har jeg egentlig altid tænkt, at lige del kvinder og mænd på en arbejdsplads udgør det bedste udgangspunkt. Derfor kunne jeg ønske, at der var flere mænd der får øjnene op for, at arbejdet med mænds vold mod kvinder er et af Danmarks vigtigste job."

Læs hele interviewet med Kenneth her

Line
Børnefaglig medarbejder Haderslev Krisecenter

"Børn kan ikke løfte deres rettigheder alene – de skal hjælpes igennem, og det tager jeg hånd om. Vold er aldrig børnenes ansvar, og hertil har de brug for at kunne læne sig op ad nogle robuste voksne. Det er os."

Læs hele interviewet med Line her

Bestyrelsesinterviews

Karin Gaardsted
Formand

"Vi er kommet langt med ligestilling i Danmark, men der er stadig mange områder, hvor kvinder oplever ikke at være ligestillede med mænd. Kampen er værd at kæmpe, og vi skal kæmpe den sammen, hjælpe hinanden og blive ved med at lægge pres på de politiske system, som kan lovgive for retfærdig og nødvendig ligestilling."

Læs interviewet i anledning af Kvindernes Kampdag her

Ingrid Funch Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

"Jeg vil bidrage til at samfundet oplyses og får endnu mere kendskab til og viden om vold i nære relationer. Og det vil jeg, fordi jeg hver dag ser, hvor ødelagt både kvinder og børn er efter at have levet i vold, samt ser at traumerne trækker lange spor ud i fremtiden. Det kan vi gøre bedre, for volden er ikke blevet mindre eller mindre farlig."

Læs hele interviewet med Ingrid her

Bente Dalsbæk
Bestyrelsesmedlem

"Jeg mener, at LOKK kan spille en vigtig rolle, netop fordi LOKKs medlemmer er fyrtårne af voldfaglig viden. Det skal LOKK understøtte, synliggøre og sikre bliver bragt i spil."

Læs hele interviewet med Bente her 

Katrine Nordbjærg
Bestyrelsesmedlem

"Jeg går ind for en stærk kønsbaseret tilgang til vold mod kvinder, og det er en stor drivkraft for mig, at vi hele tiden har fokus på de strukturer, lovgivningsmæssige og kulturelle, som skaber ulighed mellem køn i Danmark."

Læs hele interviewet med Katrine her

Trine Hørdum
Bestyrelsesmedlem

"Vi ved, at mere end 70.000 kvinder hvert år udsættes for fysisk eller psykisk vold i hjemmet. Det har vidtgående konsekvenser for disse kvinder og de børn, der oplever vold i nære relationer. Derfor skal vi sikre, at kvindekrisecentrene har de mest optimale betingelser for at udføre deres vigtige arbejde."

Læs hele interviewet med Trine her

Sekretariatsinterviews

Kamilla Bjørn Drøidal, direktør

"Jeg er blevet overrasket over, hvor lidt der tales om den kønnede slagside af volden. Altså om i hvor høj grad vold rammer kvinder. Det handler ikke om, at jeg vil negligere den vold, mænd oplever i nære relationer. Men når man helt nøgternt ser på tallene, rammer volden i markant større omfang og meget voldsommere grad kvinder."

Læs hele interviewet med Kamilla her

Pernille Rohdemeier
Kommunikations- og pressechef i LOKK

"Tænk hvis langt flere forstod, at vold i nære relationer er en kompleks størrelse, og at kvinden ikke ”bare” kan gå. Vold kan ske for alle typer kvinder i alle samfundslag, og vi har alle et ansvar for at gribe ind, hvis vi har mistanke om, at noget ikke er, som det skal være."

Læs hele interviewet med Pernille her

Pia Strøh
Faglig konsulent

"Det vigtigste for mig er at få kvalitetspakken ud at leve. Både i forhold til at alle krisecentrene tager den til sig som den grundpakke, man kan forvente at møde, når man kontakter et krisecenter."

Læs hele interviewet med Pia her

Vidnesbyrd

Anne, vidnesbyrd

"Han var godt til at vende det hele til at være min skyld. Han gjorde mig usikker på, hvad jeg havde gjort galt og fik mig til at tro på, at det var mig, den var gal med".

Læs hele interviewet med Anne her

Hjælp voldsudsatte kvinder og børn

Støt vores arbejde