Katrine Nordbjærg

Katrine Nordbjærg

 

Katrine Nordbjærg, bestyrelsesmedlem

Hvorfor har du valgt at stille op til bestyrelsen i LOKK?

Jeg ønsker at bidrage med mit kendskab til kvindekrisecentrenes kerneopgave og de samfundsmæssige udfordringer, som vi igen og igen møder på kvindekrisecentrene. Det kan være manglende samarbejde eller forståelse fra relevante samarbejdspartnere og myndigheder. Udfordringer, som for kvinder og børn kan opleves som manglende anerkendelse og forståelse for den vold, de har været udsat for.

Hvad er det vigtigste, du vil opnå?

I arbejdet med kvinder udsat for vold, har jeg altid været optaget af den strukturelle vold, der foregår i samfundet og som jeg mener, at LOKK kan være med til at bringe frem i den politiske debat. Jeg går ind for en stærk kønsbaseret tilgang til vold mod kvinder, og det er en stor drivkraft for mig, at vi hele tiden har fokus på de strukturer, lovgivningsmæssige og kulturelle, som skaber ulighed mellem køn i Danmark. Netop her er kvindekrisecentrenes samarbejde med myndighederne, politikere og andre samfundsaktører helt afgørende for, at vi kan flytte kulturer og strukturer derhen, hvor vi kan give kvinder og børn de bedst mulige betingelser for at få et liv uden vold.