Sanne Kjær

Sanne Kjær

 

Sanne Kjær, bestyrelsesmedlem

Hvad er din baggrund?

Jeg er jurist og kundedirektør i KAB, der administrerer almene boliger i Storkøbenhavn. Vi arbejder meget med det boligsociale område og livet mellem husene. Jeg sidder også  i bestyrelsen for socialøkonomiske virksomheder 

Hvor længe har du været bestyrelsesmedlem i LOKK?

Jeg trådte ind i bestyrelsen i 2020

Hvad arbejder du med i LOKK?

Jeg forsøger efter bedste evne at bidrage til det vigtige arbejde i bestyrelsen. Vi har sammen i bestyrelsen et stort fokus på god governance og hvordan vi bedst som interesseorganisation understøtter det voldsfaglige arbejde på kvindekrisecentrene, udbreder viden i samfundet og påvirker det politiske niveau til at træffe kloge beslutninger på det her vigtige område. Derudover er jeg særligt optaget af kvindernes videre vej ud i samfundet, når de forlader krisecenteret.

Hvilke tanker gør du dig om LOKK?

Jeg er meget imponeret over det arbejde kvindekrisecentrene gør hver eneste dag – for at hjælpe voldsramte kvinder og børn. Jeg synes LOKK gør en fantastisk indsats for at understøtte denne indsats og for at bidrage til at vi som samfund får endnu mere viden om vold i nære relationer.

Hvad er det vigtigste, du vil opnå?

Jeg er stolt over at være en del af LOKK´s bestyrelse og være med til at sikre, at LOKK fortsat har en markant stemme, der bliver lyttet til og at kvindekrisecentrene får de bedste forudsætninger for at løse den voldsfaglige kerneopgave.
Billedet er generøst doneret af Stine Heilmann. ⁠⁠⁠ ⁠

Hjælp voldsudsatte kvinder og børn

Støt vores arbejde