Trine Hørdum

Trine Hørdum

 

Trine Hørdum, bestyrelsesmedlem

Hvorfor har du valgt at stille op til bestyrelsen i LOKK?

LOKK spiller en vigtig rolle som interesseorganisation i samfundsdebatten og i forhold til at sikre voldsudsatte kvinders rettigheder og muligheder for at leve et liv fri fra vold. Hvis jeg kan bidrage til det gennem min erfaring fra andre bestyrelser og som fagperson gør jeg det gerne, så da jeg blev opfordret til at stille mig til rådighed for LOKKs medlemmer gennem en bestyrelsespost valgte jeg at takke ja til det og er glad for den tillid mine kolleger på landets øvrige krisecentre har givet mig gennem valget til posten.

Hvad er det vigtigste, du vil opnå?

Vi ved, at mere end 70.000 kvinder hvert år udsættes for fysisk eller psykisk vold i hjemmet. Det har vidtgående konsekvenser for disse kvinder og de børn, der oplever vold i nære relationer. Derfor skal vi sikre, at kvindekrisecentrene har de mest optimale betingelser for at udføre deres vigtige arbejde, både politisk, strategisk og i den daglige drift.

Hjælp voldsudsatte kvinder og børn

Støt vores arbejde