Bente Dalsbæk

Bente Dalsbæk

 

Bente Dalsbæk, bestyrelsesmedlem

Hvad er din baggrund?

Min faglige baggrund er, at jeg er jurist og journalist og har været ansat bl.a. i Folketinget som rådgiver og i DR som TV- og radiovært. Jeg arbejder nu bl.a. som selvstændig kommunikationsrådgiver, moderator, podcaster og forfatter – og altså som bestyrelsesmedlem, bl.a. i LOKK. I 2018 tog jeg en større bestyrelsesuddannelse på CBS for at styrke min faglighed på netop det område, og fordi jeg ved, at hvis en bestyrelse skal opnå resultater, er det vigtigt, at de arbejder professionelt og målrettet. 

Hvad er kendetegnende for dig i bestyrelsesarbejdet for LOKK?

Jeg kommer med viden om kommunikation og om governance, som det hedder i bestyrelsessproget. Altså, at vi har orden i penalhuset og driver LOKK forsvarligt og efter generalforsamlingens beslutninger og medlemmernes krav. Det er meget vigtigt for mig, at vi lytter og tager pejling af medlemmerne, og hvad der rører sig på det faglige og politiske område. Der kan være forskellige årsager til, at ting ikke rykker sig på en måde eller i det tempo, man kunne ønske eller forestillede sig, men jeg har lært meget på Christiansborg; om alt fra små benspænd til egentlig modstand. Derfor ved jeg også, at mine bedste værktøjer er mine ører og hele tiden at være opmærksom på, hvor vejen fremad er: Kan vi finde fodslag for en fælles retning? Jeg er ikke særligt glad for matematik, men delmængder – dem er jeg vild med! Og jeg er meget stædig med at finde frem til dem, når der skal træffes beslutninger. Jeg holder mig hele tiden for øje, at vi vil det samme: skabe tryggere rammer for voldsramte kvinder og børn.

Hvilke tanker gør du dig om LOKK?

Jeg mener, at LOKK kan spille en vigtig rolle, netop fordi LOKKs medlemmer er fyrtårne af voldfaglig viden. Det skal LOKK understøtte, synliggøre og sikre bliver bragt i spil. Det har virkelig været en fornøjelse at møde LOKKs medlemmer, enten det var på strategicamp eller på krisecenterbesøg. Der er meget viden, både hos medlemmerne og i sekretariatet, og jeg oplever en videnshunger hos andre fagfolk og hos politikerne. De vil vide mere om forebyggelse, om understøttelse og om efterværn. Der kan LOKK spille en stor rolle ved at ’bringe viden ud’ og sikre fremskridt for området, også politisk. Men også ved at bringe viden og støtte ind til medlemmerne, så de kan styrke deres arbejde for kvindernes og børnenes tryghed og sikkerhed.

Jeg tror meget på, at man får mere ud af at løfte i flok, og at der selvfølgelig vil være forskelligheder, fordi medlemmerne er forskellige. Men det skal der jo være! Vi får ikke mere faglig værdi eller bedre beslutninger ud af, at alle sidder og siger det samme. 

Hvad er det vigtigste, du vil opnå?

Allerhelst, at kvinder ikke rammes af vold i deres nære relationer. Det lyder ganske vist lidt utopisk. Men jeg tror faktisk på, at jo mere oplysning og viden, der kommer i spil, jo længere hen ad den vej kan vi komme. Men konkret vil jeg vil gerne arbejde for, at kvindekrisecentrene har stabil politisk og økonomisk opbakning, og at nogle af de sten på vejen, der forhindrer kvindernes tryghed – for eksempel lovgivningsmæssigt eller strukturelt mellem kommuner – kan blive ryddet af vejen. Derudover ser jeg også et enormt potentiale i, at vi sikrer nye partnerskaber. At vi får engageret flere på tværs af samfundet, organisationer og virksomheder vil bringe meget godt med til dem, det hele handler om: kvinderne og børnene.

Hjælp voldsudsatte kvinder og børn

Støt vores arbejde