Ingrid Funch Jørgensen

Ingrid Funch Jørgensen

 

Ingrid Funch Jørgensen, bestyrelsesmedlem

Hvad er din baggrund? 

Jeg er oprindelig uddannet pædagog. Jeg har i største delen af min karriere arbejdet med udsatte i flere forskellige jobs, men primært som familiebehandler i Bornholms Regions Kommune.

Hvor længe har du været bestyrelsesmedlem i LOKK? 

Det har jeg været siden 2016.

Hvad arbejder du med i LOKK?

Jeg arbejder tæt sammen med formanden for bestyrelsen. Jeg er optaget af at have et skarpt fokus på de samfundsmæssige og politiske strømninger, hvad angår mænds vold mod kvinder – vold i nære relationer. Jeg er også optaget af at kigge ud fx mod vores nordiske kolleger, hvor de ofte er længere end os i Danmark hvad angår forskning på området. Det er vigtigt for mig at vi hele tiden bliver endnu dygtigere, til at hjælpe kvinder og børn fri af volden. Foruden de voldsudsatte kvinder, har jeg et ligeværdigt fokus på de børn som også er udsat for vold og i den sammenhæng også på deres rettigheder. Og ovenover alt, så arbejder jeg for at sikre LOKK et økonomisk grundlag, som kan sikre den bedste service og hjælp for vores mange medlemmer, som kan give sammenhold blandt krisecentrene, således at vi på tværs af landet via vores faglighed hver især kan sikre høj kvalitet i tilbuddet.

Hvilke tanker gør du dig om LOKK? 

LOKK er en uundværlig organisation. Som den eneste af den slags i landet, arbejdes der udelukkende på at sikre kvinder og børn mod vold. Som noget helt særligt kan kvindekrisecentrene tilbyde beskyttelse, hjælp og omsorg 24 timer i døgnet hver dag hele året rundt. LOKK er i den grad med til at understøtte krisecentrenes arbejde og være talerør i den politiske og samfundsmæssige debat, som er så vigtig. LOKK samler krisecentrene oh har et øje på hvilke strømninger der er. LOKK sikrer faglighed og kvalitet i tæt samarbejde med de sociale tilsyn. Det er en tryghed at vide, at skal jeg sende en kvinde videre til et andet krisecenter fx grundet pladsmangel her på Bornholm, så ved jeg at det hun kommer hen til på mange måder ligner det hun kan få hos os. Så en større ensartethed og gennemsigtighed for både de voldsudsatte kvinder, ansatte, frivillige, politikere og samfund det sikrer LOKK ligeledes.

Hvad er det vigtigste, du vil opnå? 

At vi sikrer LOKK økonomisk i fremtiden ved at komme på finansloven. At vores medlemmer føler sig hjulpet af LOKK og rustet til opgaven ude på de enkelte centre, og føler et ejerskab af LOKK.

Der har været et øget fokus på de voldsudsatte kvinder og børn, over de seneste par år, det er godt. Jeg vil fortsat have fokus på vold i nære relationer i den samfundsmæssige og politiske debat. Jeg vil i LOKK bidrage til at samfundet oplyses -og får endnu mere kendskab til og viden om vold i nære relationer. Og det vil jeg fordi jeg hver dag ser, hvor ødelagt både kvinder og børn er, efter at have levet i vold, samt ser at traumerne trækker lange spor ud i fremtiden. Det kan vi gøre bedre, for volden er ikke blevet mindre eller mindre farlig.

Hjælp voldsudsatte kvinder og børn

Støt vores arbejde