Pia Strøh

Pia Strøh

 

Pia Strøh, faglig konsulent

Hvad er din baggrund? 

Min baggrund er først som skolelærer, hvor jeg efter nogle år med specialundervisningsbørn tog en Cand.pæd.psych. Det var vigtigt for mig at finde ud af, hvad baggrunden var for specialbørnene, og udsatte børn generelt. Efter nogle år hvor jeg arbejdede med unge hjemløse, spiseforstyrrelser og med unge, der havde generelt ondt i livet, arbejdede jeg på et krisecenter på Frederiksberg først som koordinator og siden som leder i mange år. Jeg har også været med til at åbne et helt nyt krisecenter for kvinder med misbrug og psykiske sygdomme i Haslev. Der var jeg ca. halvandet år, indtil jeg blev ansat som faglig konsulent hos LOKK for et års tid siden.

Hvad arbejder du med i LOKK? 

Lige nu har jeg to vigtige opgaver: Den ene er arbejdet med kvalitetspakken, som er en videreudvikling af den tidligere grundpakke, der beskriver den kvalitet og den faglige standard, der ligger til grund for arbejdet på krisecentrene. Kvalitetspakken skal i højere grad end i dag kunne give aktører i og uden for krisecenterverdenen – for eksempel Socialtilsynet og andre myndigheder – indblik i det voldsfaglige arbejde og de procedurer, der arbejdes efter på krisecentrene. Kvalitetspakken skal gøre det tydeligt også for udenforstående, hvordan man reelt arbejder, og hvad der kræves, når man arbejder med vold.

Min anden opgave er at servicere krisecentrene. Det bruger jeg rigtig meget tid på. Jeg hjælper for eksempel krisecentrene med at søge forskellige fondsmidler, som LOKK har fået bevilliget ud fra en række kriterier, og svarer på spørgsmål af alle slags. Derudover er jeg også ofte i dialog med krisecenterlederne, hvis de er i tvivl om hverdagspraksis, og jeg hjælper nye krisecentre med at afklare, hvad man har brug for af faglighed og personale.

Hvilke tanker gør du dig om LOKK efter ca. et år i stillingen?

Det har været en spændende rejse. Det har været rigtig interessant at få lov til at se LOKK indefra, efter at have kendt det udefra i 13-14 år. Jeg har nogle gange syntes, det udefra har været svært at se, hvad LOKKs sekretariat laver. Nu kan jeg jo se, at der sidder et lille sekretariat og knokler for at servicere medlemmerne. Det sidste år har på mange måder været en lidt turbulent tid. Jeg kom til i en tid med skift af chef og flere medarbejdere. Men lige nu er det helt fantastisk at se et sekretariat, som blomstrer, og en direktør og medarbejdere som er meget engagerede. Det er vigtigt for mig at LOKKs direktør også har det engagement for voldsramte kvinder, som jeg selv har – og det er heldigvis tilfældet. For mig er det vigtigt, at LOKK hele tiden har de voldsudsatte kvinder og børn i fokus. Det synes jeg også, at vi har: Vi husker sagen, selvom det hele brænder på, og vi husker, at det er dem, vi i sidste ende arbejder for.  

Hvad er det vigtigste, du vil opnå? 

Det vigtigste for mig er at få kvalitetspakken ud at leve. Både i forhold til at alle krisecentrene tager den til sig som den grundpakke, man kan forvente at møde, når man kontakter et krisecenter. Og i forhold til myndighederne er det min ambition, at især socialtilsynene kan bruge kvalitetspakken som en hjælp i deres tilsyn, når de skal sikre, at den nødvendige voldsfaglighed er til stede i tilbuddene. Hvis det lykkes, så vil jeg føle, at jeg har sat et vigtigt aftryk.

Hjælp voldsudsatte kvinder og børn

Støt vores arbejde