Direktør til Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Direktør til Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Landsorganisation af Kvindekrisecentre søger en direktør til ledelse af en stor indsats, for en vigtig sag med et mindre sekretariat.

Der er behov for en visionær og målrettet direktør med stor gennemslagskraft og et relevant netværk.

OM LANDSORGANISATION AF KVINDEKRISECENTRE

Hvert år udsættes mere end 70.000 kvinder for fysisk eller psykisk vold af deres partner i Danmark. Mere end 30.000 børn er vidner.

De 51 krisecentre under Landsorganisation af Kvindekrisecentre, deres 500 ansatte og de mere end 1500 frivillige kæmper hver dag, hele døgnet, året rundt og i hele Danmark for at hjælpe voldsudsatte kvinder og deres børn videre til en fremtid uden vold.

Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) er sat i verden for at forene og forstærke den livsvigtige, nære og lokale indsats på de 51 krisecentre. LOKK støtter med faglig viden om vold og forebyggelse. LOKK arbejder også for bedre politiske rammer, så krisecentrene får de bedste forudsætninger for at hjælpe voldsudsatte kvinder og deres børn videre til en tryg og sikker fremtid.

Der er netop udarbejdet en ny strategi for arbejdet i LOKK. Den fastslår, at danske kvindekrisecentre skal være omdrejningspunkt for en 360-graders indsats 24-7-365 overalt i Danmark.

En hovedopgave for direktøren bliver - sammen med bestyrelsen - at sikre, at strategien bliver ført ud i livet via en styrket indsats inden for partnerskaber, profilering og politik.

JOBBET

Direktøren har det overordnede ledelsesmæssige, faglige, økonomiske og personalemæssige ansvar for sekretariatet, så det er i stand til at yde en professionel, mærkbar og målrettet indsats for at fremme krisecentrenes kapacitet, kompetencer og synlighed. Sekretariatet består pt. af 5 personer og er placeret i København.

Direktøren er samtidig en central samarbejdspartner for LOKKs bestyrelse og LOKKs medlemmer, idet direktøren sikrer, at bestyrelsens beslutninger bliver gennemført, og at medlemmerne modtager den støtte og information, de har brug for.

Endelig er direktøren ofte LOKKs ansigt udadtil i forhold til medier og samarbejdspartnere – samt indadtil i forhold til medlemmerne.

KOMPETENCER OG PERSONLIG PROFIL

Rollen som direktør i LOKK kræver stærk strategisk ledelse, faglig indsigt og en dynamisk, udadvendt personlig profil. I forbindelse med rekrutteringen vægtes følgende kompetencer og egenskaber.

Ledelse

 • Evnen til at motivere, inspirere, skabe engagement, trivsel og resultater - gerne med energi og godt humør.
 • Analytiske evner i kombination med perspektiverings-, prioriterings- og afslutningsevne.
 • Overblik og solide styringskompetencer, herunder i forhold økonomi og forvaltning.
 • Evnen til både at lytte og bakke op samt træffe beslutninger og skære igennem - med flair for præcision, timing, stringens og proportioner.
 • Strategisk overblik – sætter tydeligt mål og retning, samt får det formidlet klart og helhedsorienteret.
 • Inddragende ledelsesstil og giver løbende feedback.

Faglighed

 • Solid faglig indsigt i arbejdet med socialt udsatte – gerne på voldsområdet.
 • Relevant uddannelsesbaggrund.
 • Relevant erfaring fx fra medlemsorganisation, interesseorganisation eller NGO

Personlig profil

 • Stærk i skriftlig og mundtlig kommunikation, herunder gennemslagskraft i samvirket med medier, medlemmer og samarbejdspartere.
 • Personlig integritet, troværdighed og energi.
 • Imødekommende personlighed med et relevant og virksomt netværk - samt lyst og evne til at repræsentere kvindekrisecentrene og LOKK i medier, samarbejdsfora og netværk.

Såfremt der er spørgsmål til stillingen, kan disse sendes til næstformand i LOKK Ingrid Funch Jørgensen ingrid@krisecenter-bornholm.dk eller Signe Ryborg: sr@nextstep.one

Ansøgning samt CV sendes på mail til sr@nextstep.one senest torsdag den 4. juni 2020.

Hjælp voldsudsatte kvinder og børn

Støt vores arbejde