Jurist til etablering af juridisk rådgivning

Jurist til etablering af juridisk rådgivning

 

Jurist søges til etablering af ny juridisk rådgivning

Har du lyst til at etablere LOKKs nye juridiske rådgivningsenhed? Vil du være del af et lille, men effektivt sekretariat, som arbejder for at bekæmpe vold mod kvinder og børn og sikre de bedst mulige rammer for kvindekrisecentrenes vigtige arbejde? Så har du chancen for at blive jurist hos LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre.

En generøs donation fra Dreyers Fond har gjort det muligt for LOKK at etablere en juridisk rådgivningsenhed til gavn for voldsudsatte kvinder og børn samt centrale aktører på voldsområdet. 

Derfor etablerer LOKK en ny juridisk rådgivning, som er målrettet landets kvindekrisecentre og fagpersoner omkring voldsramte kvinder. Hertil søger vi en jurist, som skal være ansvarlig for opbygningen af den juridiske rådgivningsenhed.

Familieretten er det område, som fylder mest hos LOKK og på krisecentrene. Der er ofte børn, som kommer i klemme i forældremyndighedssager og disse kompliceres yderligere, når moderen flytter på krisecenter med børnene. Herudover fylder også udlændinge-, service- og strafferetlige spørgsmål.

Den juridiske rådgivningsenhed kommer fra start til at bestå af dig, dog med det klare mål at udvide rådgivningsenheden med frivillige jurastuderende, du vil have ansvaret for. Hertil støttes den juridiske rådgivning af voldsfaglig viden fra LOKKs sekretariat.

Om stillingen

Dine opgaver med etableringen af LOKKs nye juridiske rådgivningsenhed vil bl.a. bestå af:

  • Juridisk rådgivning af krisecentrene og fagpersoner omkring voldsramte kvinder
  • Løbende kontakt til familieretshuse og forvaltningen
  • Rekruttering og koordinering af frivillige jurastuderende
  • Høringssvar i samarbejde med voldsfaglige medarbejdere hos LOKK
  • Opkvalificering af personalet på landets kvindekrisecentre

Om dig

  • Du er cand.jur.
  • Du har erhvervserfaring indenfor familieret, samt gerne med interesse for forvaltnings-, udlændinge- og strafferet
  • Du har et godt overblik og gerne tidligere koordinerings- eller ledelseserfaring
  • Du er en person med drivkraft til at stå i spidsen for eget område
  • Du er interesseret i tværfagligt samarbejde

Praktisk

Stillingen er på 37 timer inklusive frokost. Du bliver en del af LOKKs sekretariat, der bor på Lundtoftegade 23, 2200 København N. Du får rig mulighed for at sætte dit præg på LOKKs arbejde og være med, hvor det sker. Du kommer til at etablere din egen enhed, som på sigt også skal rumme jurastuderende. Vi har en flad struktur, og alle har en stemme, så du kommer også til at arbejde tæt sammen med det øvrige sekretariat.

Du refererer til LOKKs direktør.

Ansøgning

Ansøgningsfrist den 15. maj 2022.

Vi holder samtaler løbende.

Ansøgningen sendes til job@lokk.dk

Spørgsmål vedrørende stillingen kan sendes til LOKKs konstituerede direktør, Karen Inger Thorsen på kit@lokk.dk eller tlf. 23 40 89 51.