Voldsfaglig rådgiver med projektledererfaring

Voldsfaglig rådgiver med projektledererfaring

LOKK søger en erfaren voldsfaglig rådgiver med projektledererfaring til udviklingsprojekt 

Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) søger en erfaren voldsfaglig rådgiver til at lede og koordinere rådgivningsindsatsen i et udviklingsprojekt under Socialstyrelsen. Fra den 1. januar 2023 er LOKK involveret i udviklingen af en interventionsmodel, der skal styrke samarbejdet mellem politi, kommuner og civilsamfund, gennem tidlig opsporing og ditto rådgivning. Projektet udføres i samarbejde med Dialog mod Vold, Københavns Politi, tre kommuner (Frederiksberg, Tårnby og Dragør), Lev Uden Vold, Mødrehjælpen og Mandecentret.  

LOKK er tovholder på den del af projektet, der skal varetage rådgivning af kvinder, der lever i vold. Rådgivningen består af op til 5 timers rådgivning, der skal hjælpe kvinder med at afklare deres situation, herunder vurdere sikkerhedssituation, udsathed og eventuelle videre behov for hjælp. 

Arbejdsopgaver 

Som rådgiver får du ansvar for at etablere et rådgivningsteam i samarbejde med to københavnske krisecentre, herunder at: 

 • udvikle rådgivningsformatet 
 • rådgive kvinder, der lever i vold
 • løbende koordinere, lægge vagtplaner og mødes med rådgivningsteam 
 • løbende koordinere og mødes i faggruppe med de øvrige rådgivere i projektet (fra DMV, LUV, Mødrehjælpen og Mandecentret) 
 • bidrage til formidling af projektets resultater 
 • levere dokumentation til evaluator (VIVE)  

Kompetencer 

Vi søger metodestærk og –bevidst rådgiver med socialfaglig eller terapeutisk baggrund 

 • Erfaring fra rådgivningsarbejde i krisecenter eller ambulant rådgivning er et must 
 • Projektleder- eller projektkoordineringserfaring er en fordel 
 • Viden om vold og traumereaktioner ønskes
 • Viden om kommunale arbejdsgange ønskes 
 • Gerne viden om eller lyst til at vide mere om politiets arbejdsgange 
 • Gerne kendskab om henvisningsmuligheder i Storkøbenhavn 
 • Lyst til og mod på at indgå i et udviklingsarbejde nødvendig 

Stillingen er normeret til 30 timer om ugen, og er tidsbegrænset til 2 år (1/1-2023-31/12-2024). 

Du kan høre mere om stillingen ved at kontakte Eva Bertelsen, leder af analyse og udvikling på tlf. 3134 5175 eller e-mail: evb@lokk.dk, eller Pia Strøh, faglig konsulent på tlf. 3066 7856 eller e-mail: pst@lokk.dk  

Ansøgning: 
Send din ansøgning til job@lokk.dk senest den 23. oktober. Vi afholder den første runde samtaler den 26. oktober. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen – uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. 

Om LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre  
LOKK arbejder for at forhindre vold mod kvinder og børn og har siden 1987 været samlende aktør og talerør for de danske kvindekrisecentre. LOKK repræsenterer omkring 50 kvindekrisecentre, deres 500 ansatte og 1.500 frivillige på tværs af hele Danmark. LOKK er bindeled mellem det politiske system og kvindekrisecentrene, og fungerer som et vigtigt videnscenter og som sparringspartner for politikere, myndigheder og andre aktører. LOKKs sekretariat består – ud over direktøren – af seks fastansatte og en række studentermedhjælpere og praktikanter.   

 

Hjælp voldsudsatte kvinder og børn

Støt vores arbejde