Landsorganisation af Kvindekrisecentre: Konference om partnerdrab og vold i nære relationer

Landsorganisation af Kvindekrisecentre: Konference om partnerdrab og vold i nære relationer

 

Landsorganisation af Kvindekrisecentre stiller skarpt på partnerdrab og vold i nære relationer. I samarbejde med fagpersoner, forskere og politikere besvarer vi spørgsmål som: Hvordan bliver vi som samfund i stand til at kunne identificere og reagere på tegn på vold i nære relationer? Kan vi opspore partnervold allerede under graviditeten? Hvordan hjælper vi de flere end 30.000 børn, som er vidne til eller udsat for vold i hjemmet med de dystre konsekvenser, det har for børnene langt op i voksenlivet? Og hvordan løfter vi som samfund på tværs af sektorer og myndigheder opgaven med at bekæmpe vold i nære relationer og partnerdrab?

Astrid Krag, Social- og ældreminister, Socialdemokratiet, sætter rammen for konferencen, og ordstyrer, Mette Walsted Vestergaard, følger dig gennem en oplægsrække af fagpersoner, der vil fremlægge forskning, praksisoplevelser og konkrete løsningsforslag til vold i nære relationer og voldens ekstrem: partnerdrab. På konferencen kan du blandt andet se frem til at opleve indlæg, som tilsammen dækker en livscyklus for vold i nære relationer. Konferencen anskuer vold i et bredt perspektiv, for kun ved at se på partnervold som helhed, kan man forstå voldens natur og dynamikker og dermed identificere de faktorer, der i værste tilfælde fører til partnerdrab.

Hjælp voldsudsatte kvinder og børn

Støt vores arbejde