Program

Program

 
Landsorganisation af Kvindekrisecentre stiller skarpt på partnerdrab og vold i nære relationer. I samarbejde med fagpersoner, forskere og politikere besvarer vi spørgsmål som:
  • hvordan bliver vi som samfund i stand til at kunne identificere og reagere på tegn på vold i nære relationer?
  • kan vi opspore partnervold allerede under graviditeten?
  • hvordan hjælper vi de flere end 30.000 børn, som er vidne til eller udsat for vold i hjemmet med de dystre konsekvenser, det har for børnene langt op i voksenlivet?
  • og hvordan løfter vi som samfund på tværs af sektorer og myndigheder opgaven med at bekæmpe vold i nære relationer og partnerdrab?

Astrid Krag, Social- og ældreminister, Socialdemokratiet, sætter rammen for konferencen, og ordstyrer, Mette Walsted Vestergaard, følger dig gennem en oplægsrække af fagpersoner, der vil fremlægge forskning, praksisoplevelser og konkrete løsningsforslag til vold i nære relationer og voldens ekstrem: partnerdrab.

På konferencen kan du blandt andet se frem til at opleve indlæg, som tilsammen dækker en livscyklus for vold i nære relationer. Konferencen anskuer vold i et bredt perspektiv, for kun ved at se på partnervold som helhed, kan man forstå voldens natur og dynamikker og dermed identificere de faktorer, der i værste tilfælde fører til partnerdrab.

 

Har du spørgsmål vedrørende konferencen, er du velkommen til at kontakte: sekretariat@lokk.dk

Konferencen finder sted den 9. maj, i Fællessalen, på Christiansborg.
Gense konferencen her.

Program

Paneldebat: Hvordan gør vi det bedre?

Det centrale spørgsmål i debatten er: hvordan gør vi det bedre end hidtil for at forebygge vold i nære relationer og partnerdrab?

Ordstyrer Mette Walsted Vestergaard sætter rammen for paneldebatten i selskab med:

 

  • Trine Torp, socialordfører, Socialistisk Folkeparti
  • Pernille Skipper, social- og ligestillingsordfører, Enhedslisten
  • Birgitte Vind, næstformand for ligestillingsudvalget, Socialdemokratiet
  • Christina Thorholm, socialordfører, Radikale Venstre

Hjælp voldsudsatte kvinder og børn

Støt vores arbejde