LOKK sekretariatet

LOKK sekretariatet

Sekretariatet varetager den daglige drift af LOKK. Det organiserer faglige seminarer og temadage for medlemmerne og fundraiser og administrerer projekter til gavn for voldsudsatte kvinder og børn på kvindekrisecentre. Sekretariatet indsamler også dokumentation og viden om partnervold og arbejder for at skabe de bedste rammer for krisecentre, der er en del af LOKK.

 

Sekretariat

Laura Kirch Kirkegaard
Direktør
Tlf.: 25 64 96 33
Eva Bertelsen
Leder af analyse og udvikling
Tlf.: 31 34 51 75
Andrea Jedrzejowska
Chef for jura og medlemmer
Tlf.: 53 69 90 19
Clavs Sylvest
Kommunikationsansvarlig
Tlf.: 30 17 88 60
Karolina Björg Kristinsdóttir
Analyse- og udviklingskonsulent
Tlf.: 22 11 69 73
Marie Bagger
Socialrådgiver og Projektleder
Tlf.: 31 66 60 30
Katrine Kanne Albæk
Jurist
Christina Wessel Jensen
Akademisk Sekretariatskonsulent
Sarah Bjørn Jensen
Kommunikationskonsulent
Emma Nørballe
Administrativ studentermedhjælper
Emma Bjørk
Studentermedhjælper kommunikation
Frederikke Bolvig Løschenkohl
Administrativ studentermedhjælper
Christina Wæhrens
Praktikant viden og udvikling

 

 

LOKK sekretariatet
Lundtoftegade 23, 1. sal,
2200 København N

CVR-nr.: 2059 0386

Kontakt information
Tlf.: 32 95 90 19.
Mandag-onsdag og fredag: 9-11, torsdag: 13-15

E-mail: sekretariat@lokk.dk