LOKKs Bestyrelse

LOKKs Bestyrelse

 

LOKK består af 46 medlemskrisecentre rundt omkring i landet. Medlemmerne samles til generalforsamling en gang om året. Generalforsamlingen er LOKKs højeste myndighed, der blandt andet godkender bestyrelsens årsrapport og årsberetning, vælger LOKKs formand og LOKKs bestyrelse samt nedsætter LOKKs faglige videns- og udviklingsgrupper. Der er valg til LOKKs bestyrelse hvert andet år, hvorefter en ny bestyrelse bliver sammensat. Den nuværende bestyrelse består både af interne og eksterne personer. 

Bestyrelse

Karin Gaardsted
Formand
Katrine Nordbjærg
Næstformand
Heidi Bank
Bestyrelsesmedlem
Karen Inger Thorsen
Bestyrelsesmedlem
Karin Houmann
Bestyrelsesmedlem
Niels Jacob Ulstrup
Bestyrelsesmedlem
Susanne Ebdrup
Bestyrelsesmedlem
Søren Rye
Bestyrelsesmedlem
Susanne Maria Lamhauge
Bestyrelsesmedlem