LOKKs organisering

LOKKs organisering

 

Landsorganisation af Kvindekrisecentre er en medlemsorganisation for danske kvindekrisecentre, deres ansatte og frivillige. Medlemmerne samles til generalforsamling en gang om året. Generalforsamlingen er LOKKs højeste myndighed.

Generalforsamlingen:

  • godkender bestyrelsens årsrapport og årsberetning
  • tager stilling til spørgsmål af fælles interesse
  • vælger LOKKs formand og LOKKs bestyrelse
  • nedsætter LOKKs faglige videns- og udviklingsgrupper

Læs Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre.

LOKK er medstifter af Lev Uden Vold.

LOKKs bestyrelse

Bestyrelsen består af ni medlemmer, der leder organisationen og er ansvarlig for organisationens drift.

Bestyrelse

Karin Gaardsted
Formand
Katrine Nordbjærg
Næstformand
Heidi Bank
Bestyrelsesmedlem
Karen Inger Thorsen
Bestyrelsesmedlem
Karin Houmann
Bestyrelsesmedlem
Niels Jacob Ulstrup
Bestyrelsesmedlem
Susanne Ebdrup
Bestyrelsesmedlem
Søren Rye
Bestyrelsesmedlem
Susanne Maria Lamhauge
Bestyrelsesmedlem
LOKKs sekretariat

Sekretariatet varetager den daglige drift af LOKK. Det organiserer faglige seminarer og temadage for krisecentermedarbejdere og fundraiser og administrerer projektstøtte til kvinder og børn på kvindekrisecenter. Sekretariatet arbejder desuden for at dokumentere og skabe opmærksomhed om vold i nære relationer.

Sekretariat

Laura Kirch Kirkegaard
Direktør
Tlf.: 25 64 96 33
Eva Bertelsen
Leder af analyse og udvikling
Tlf.: 31 34 51 75
Andrea Jedrzejowska
Chef for jura og medlemmer
Tlf.: 53 69 90 19
Clavs Sylvest
Kommunikationsansvarlig
Tlf.: 30 17 88 60
Karolina Björg Kristinsdóttir
Analyse og udviklingsmedarbejder
Tlf.: 22 11 69 73
Marie Bagger
Socialrådgiver og Projektleder
Tlf.: 31 66 60 30
Katrine Kanne Albæk
Jurist
Christina Wessel Jensen
Akademisk Sekretariatskonsulent
Emma Nørballe
Administrativ studentermedhjælper
Emma Bjørk
Studentermedhjælper kommunikation
Frederikke Bolvig Løschenkohl
Administrativ studentermedhjælper
Johanne Hoffmeyer
Studentermedhjælper Kommunikation
Sarah Bjørn Jensen
Kommunikation konsulent
Billedkreditering

LOKKs portrætbilleder er generøst doneret af fotograf Lina Ahnoff og nogle er doneret af Stine Heilmann.

 

 

LOKKs finansiering

LOKK fungerer ved tæt samarbejde med mange forskellige aktører, både offentlige og private. Vi finansieres af kontingent fra medlemmerne og bidrag fra både offentlige og private fonde samt private donationer.

De senere år har LOKK hovedsageligt været finansieret af generøs støtte fra Oak Foundation Denmark med henblik på at styrke organisationen og tilvejebringe en fremtidig mere divers og bæredygtig finansiering. LOKK er taknemmelig for alle private og offentlige donationer.