LOKKs organisering

LOKKs organisering

 

Landsorganisation af Kvindekrisecentre er en medlemsorganisation for danske kvindekrisecentre, deres ansatte og frivillige. Medlemmerne samles til generalforsamling en gang om året. Generalforsamlingen er LOKKs højeste myndighed.

Generalforsamlingen:

  • godkender bestyrelsens årsrapport og årsberetning
  • tager stilling til spørgsmål af fælles interesse
  • vælger LOKKs formand og LOKKs bestyrelse
  • nedsætter LOKKs faglige videns- og udviklingsgrupper

Læs Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre.

LOKK er medstifter af Lev Uden Vold.

LOKKs bestyrelse

Bestyrelsen består af 8 medlemmer, der leder organisationen og er ansvarlig for organisationens drift.

Bestyrelse

Karin Gaardsted
Formand
Karen-Inger Thorsen
Næstformand og konstitueret direktør
Tlf. 23 40 89 51
Ingrid Funch Jørgensen
Bestyrelsesmedlem
Susanne Dahl
Bestyrelsesmedlem
Sanne Kjær
Bestyrelsesmedlem
Bente Dalsbæk
Bestyrelsesmedlem
Katrine Nordbjærg
Bestyrelsesmedlem
Trine Hørdum Grünberger
Bestyrelsesmedlem
Karin Houmann
Bestyrelsesmedlem
LOKKs sekretariat

Sekretariatet varetager den daglige drift af LOKK. Det organiserer faglige seminarer og temadage for krisecentermedarbejdere og fundraiser og administrerer projektstøtte til kvinder og børn på kvindekrisecenter. Sekretariatet arbejder desuden for at dokumentere og skabe opmærksomhed om vold i nære relationer.

Sekretariat

Karen-Inger Thorsen
konstitueret direktør og næstformand
Tlf. 23 40 89 51
Pia Strøh
Faglig konsulent
Tlf. 53 78 90 19
Pernille Hebsgaard Rohdemeier
Chef for politik og kommunikation
Tlf. 21 35 51 45
Eva Bertelsen
Leder af analyse og udvikling
Ida Büchert-Jakobsen
Studentermedhjælper - research og fundraising
Emma Nørballe
Administrativ studentermedhjælper
Tlf. 53 85 90 19
Sarah Bjørn Jensen
Studentermedhjælper - kommunikation
Sara Line Coulthard Sørensen
Projektleder
53 79 90 19
Anne-Sofie Møller
Studentermedhjælper - kommunikation
Karolina Björg Kristinsdóttir
Studentermedhjælper - analyse og udvikling
22116973
Billedkreditering

LOKKs portrætbilleder er generøst doneret af Stine Heilmann (fotografering) og Per Rasmussen (redigering).

 

 

LOKKs finansiering

LOKK fungerer ved tæt samarbejde med mange forskellige aktører, både offentlige og private. Vi finansieres af kontingent fra medlemmerne og bidrag fra både offentlige og private fonde samt private donationer.

De senere år har LOKK hovedsageligt været finansieret af generøs støtte fra Oak Foundation Denmark med henblik på at styrke organisationen og tilvejebringe en fremtidig mere divers og bæredygtig finansiering. LOKK er taknemmelig for alle private og offentlige donationer.

Hjælp voldsudsatte kvinder og børn

Støt vores arbejde