LOKKs organisering

LOKKs organisering

 

Landsorganisation af Kvindekrisecentre er en medlemsorganisation for danske kvindekrisecentre, deres ansatte og frivillige. Medlemmerne samles til generalforsamling en gang om året. Generalforsamlingen er LOKKs højeste myndighed.

Generalforsamlingen:

  • godkender bestyrelsens årsrapport og årsberetning
  • tager stilling til spørgsmål af fælles interesse
  • vælger LOKKs formand og LOKKs bestyrelse
  • nedsætter LOKKs faglige videns- og udviklingsgrupper

Læs Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre.

LOKK er medstifter af Lev Uden Vold.

LOKKs bestyrelse

Bestyrelsen består af ni medlemmer, der leder organisationen og er ansvarlig for organisationens drift.

Bestyrelse

Karin Gaardsted
Formand
Karen Inger Thorsen
Næstformand
Ingrid Funch Jørgensen
Bestyrelsesmedlem
Sanne Kjær
Bestyrelsesmedlem
Bente Dalsbæk
Bestyrelsesmedlem
Katrine Nordbjærg
Bestyrelsesmedlem
Trine Hørdum Grünberger
Bestyrelsesmedlem
Karin Houmann
Bestyrelsesmedlem
Susanne Dahl
På orlov - Bestyrelsesmedlem
LOKKs sekretariat

Sekretariatet varetager den daglige drift af LOKK. Det organiserer faglige seminarer og temadage for krisecentermedarbejdere og fundraiser og administrerer projektstøtte til kvinder og børn på kvindekrisecenter. Sekretariatet arbejder desuden for at dokumentere og skabe opmærksomhed om vold i nære relationer.

Sekretariat

Laura Kirch Kirkegaard
Direktør
Tlf.: 25 64 96 33
Eva Bertelsen
Leder af analyse og udvikling
Tlf.: 31 34 51 75
Flemming Schultz
Chef for Kommunikation og Politik
Tlf.: 2892 0060
Andrea Jedrzejowska
Chefjurist
Tlf.: 53 69 90 19
Pia Strøh
Faglig konsulent
Tlf.: 53 78 90 19
Sara Line Coulthard Sørensen
Projektleder og sekretariatsansvarlig
Tlf.: 53 79 90 19
Karolina Björg Kristinsdóttir
Analyse og udviklingsmedarbejder
Tlf.: 22 11 69 73
Sarah Bjørn Jensen
Studentermedhjælper kommunikation
Mathilde Krogh Kristensen
Studentermedhjælper kommunikation
Frederikke Bolvig Løschenkohl
Administrativ studentermedhjælper
Ida Büchert-Jakobsen
På barsel - Studentermedhjælper research og fundraising
Emma Nørballe
På barsel - Administrativ studentermedhjælper
Billedkreditering

LOKKs portrætbilleder er generøst doneret af Stine Heilmann (fotografering) og Per Rasmussen (redigering).

Portrætbillede af LOKKs direktør Laura Kirch Kirkegaard er generøst doneret af fotograf Ida Wang.

 

 

LOKKs finansiering

LOKK fungerer ved tæt samarbejde med mange forskellige aktører, både offentlige og private. Vi finansieres af kontingent fra medlemmerne og bidrag fra både offentlige og private fonde samt private donationer.

De senere år har LOKK hovedsageligt været finansieret af generøs støtte fra Oak Foundation Denmark med henblik på at styrke organisationen og tilvejebringe en fremtidig mere divers og bæredygtig finansiering. LOKK er taknemmelig for alle private og offentlige donationer.

Hjælp voldsudsatte kvinder og børn

Støt vores arbejde