LOKKs organisering

LOKKs organisering

 

Landsorganisation af Kvindekrisecentre er en medlemsorganisation for danske kvindekrisecentre, deres ansatte og frivillige. Medlemmerne samles til generalforsamling en gang om året. Generalforsamlingen er LOKKs højeste myndighed.

Generalforsamlingen:

  • godkender bestyrelsens årsrapport og årsberetning
  • tager stilling til spørgsmål af fælles interesse
  • vælger LOKKs formand og LOKKs bestyrelse
  • nedsætter LOKKs faglige videns- og udviklingsgrupper

Læs Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre.

LOKK er medstifter af Lev Uden Vold.

LOKKs bestyrelse

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der leder organisationen og er ansvarlig for organisationens drift.

Bestyrelse

Karin Gaardsted
Formand
Ingrid Funch Jørgensen
Bestyrelsesmedlem
Bushra Hanif
Bestyrelsesmedlem
Susanne Dahl
Bestyrelsesmedlem
Gitte Messerschmidt
Bestyrelsesmedlem
Sanne Kjær
Bestyrelsesmedlem
Karen-Inger Thorsen
Bestyrelsesmedlem
Lene Danner Hessellund
Bestyrelsesmedlem
Bente Dalsbæk
Bestyrelsesmedlem
LOKKs sekretariat

Sekretariatet varetager den daglige drift af LOKK. Det organiserer faglige seminarer og temadage for krisecentermedarbejdere og fundraiser og administrerer projektstøtte til kvinder og børn på kvindekrisecenter. Sekretariatet arbejder desuden for at dokumentere og skabe opmærksomhed om vold i nære relationer.

Sekretariat

Kamilla Bjørn Drøidal
Direktør
51 39 82 49
Pia Strøh
Faglig konsulent
Tlf. 88 92 73 42
Ida Karlsson
Akademisk medarbejder
Tlf. 88 92 73 49
Pernille Hebsgaard Rohdemeier
Frivillig kommunikationsrådgiver
Zerqa Schmidt
Administrativ medarbejder
Tlf. 32 95 90 19
Billedkreditering

LOKKs portrætbilleder er generøst doneret af Stine Heilmann (fotografering) og Per Rasmussen (redigering).

 

LOKKs finansiering

LOKK fungerer ved tæt samarbejde med mange forskellige aktører, både offentlige og private. Vi finansieres af kontingent fra medlemmerne og bidrag fra både offentlige og private fonde samt private donationer.

De senere år har LOKK hovedsageligt været finansieret af generøs støtte fra Oak Foundation Denmark med henblik på at styrke organisationen og tilvejebringe en fremtidig mere divers og bæredygtig finansiering. LOKK er taknemmelig for alle private og offentlige donationer.

Hjælp voldsudsatte kvinder og børn

Støt vores arbejde