Om LOKK

Om LOKK

 
Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) er en nonprofit medlems- og brancheorganisation, der repræsenterer 46 krisecentre rundt omkring i Danmark.
LOKK fungerer som fælles talerør for vores medlemmer og arbejder for at forbedre de politiske rammer, så krisecentrene har de bedste forudsætninger for at tilbyde de voldsudsatte kvinder, personer og børn på krisecentrene en solid voldsfaglig indsats og støtte til at bryde fri af volden.  

 

LOKK arbejder også for at styrke den faglige indsats på krisecentrene ved at indsamle ny viden om partnervold og vold i nære relationer til gavn for det faglige personale på krisecentrene. Derudover tilbyder LOKK også specialiseret juridisk rådgivning til vores medlemmer.   

LOKK blev oprettet i 1987 med det formål at være det fælles talerør og bindeled for landets krisecentre, der ønsker at være medlem af LOKK.

LOKK har samarbejde med mange forskellige aktører, både offentlige og private. Vi finansieres af kontingent fra medlemmerne og bidrag fra både offentlige og private fonde samt private donationer.

De senere år har LOKK hovedsageligt været finansieret af generøs støtte fra Oak Foundation Denmark

 

 

Gennem årene har vi opnået en række resultater. Der kan bl.a. nævnes:

  • Professionalisering af kvindekrisecentre
  • En særlig paragraf, der sikrer kvindekrisecentre en bæredygtig økonomi
  • Særlig indsats for børn på krisecenter
  • Krisecentre med specialiserede tilbud
  • Rådgivning til og om etniske minoritetsunge, der er udsat for social kontrol og tvangsægteskab
  • Landsdækkende hotline (Lev Uden Vold)
  • Psykologhjælp til børn og kvinder på kvindekrisecentre