LOKK er de danske kvindekrisecentre

LOKK er de danske kvindekrisecentre

Hvad er LOKK?

Landsorganisation af Kvindekrisecentre er en medlems- og interesseorganisation, der arbejder for et samfund uden vold mod kvinder og børn.

Kvindekrisecentrene tilbyder kvinder, og de børn de har med, midlertidigt ophold væk fra voldsmanden, omsorg i en sårbar situation, samt støtte og rådgivning i forhold til den vold, der er begået mod dem. Sammen arbejdes der hen imod en fremtid uden vold.

Vores vision

Et samfund fri for vold og undertrykkelse og med fuld ligestilling mellem kønnene. Et samfund, hvor vold mod kvinder og børn ikke accepteres, og hvor der er skabt de strukturelle, kulturelle, økonomiske og politiske forhold, som er med til at eliminere vold mod kvinder og børn.

LOKKs historie
I anledning af LOKKs 25 års jubilæum udgav vi i 2012 et jubilæumsskrift om LOKKs historie.

Læs jubilæumsskriftet

Mere om LOKK

Støt vores arbejde for voldsudsatte kvinder og børn

Støt

Aktuelle projekter

Årsberetninger