Om LOKK

Om LOKK

 

Landsorganisation af Kvindekrisecentre repræsenterer mere end 50 kvindekrisecentre, deres 500 ansatte og mere end 1500 frivillige.

24-7-365 - inden for 50 kilometers afstand
Hver dag, hele døgnet, året rundt i hele Danmark hjælper krisecentrene voldsudsatte kvinder og deres børn videre til en fremtid uden vold.

Krisecentrene tilbyder et trygt sted med sikkerhed og professionel rådgivning i øjenhøjde. På krisecentrene bliver kvinder og børn mødt med empatisk omsorg, viden om vold samt konkrete redskaber til at komme ud af voldelige relationer i livet og i hjemmet.

Landsorganisation af Kvindekrisecentre er sat i verden for at forene, støtte og forstærke den livsvigtige, nære og lokale indsats på de 52 krisecentre. Vi støtter med faglig viden om vold og forebyggelse. Vi arbejder også for bedre politiske rammer, så krisecentrene får de bedste forudsætninger for at hjælpe voldsudsatte kvinder og deres børn videre til en tryg og sikker fremtid.

LOKKs historie

Siden 1987, hvor LOKK blev oprettet, har organisationen arbejdet ud fra formålene:

  • at synliggøre, forbygge og eliminere mænds vold mod kvinder og børn.
  • at støtte og styrke det enkelte krisecenters arbejde med at forebygge og afhjælpe følgerne af fysisk, psykisk og seksuel vold mod kvinder og børn.
  • ud fra et kvindepolitisk grundlag og et samfundsmæssigt perspektiv at kæmpe for de bedst mulige tilbud til de kvinder og børn, der enten har ophold på kvindekrisecenter eller støttes ambulant.


Gennem årene har vi opnået en række resultater. Der kan bl.a. nævnes:

  • Professionalisering af kvindekrisecentre
  • En særlig paragraf, der sikrer kvindekrisecentre en bæredygtig økonomi
  • Særlig indsats for børn på krisecenter
  • Krisecentre med specialiserede tilbud
  • Rådgivning til og om etniske minoritetsunge, der er udsat for social kontrol og tvangsægteskab
  • Landsdækkende hotline
  • Psykologhjælp til børn og kvinder på kvindekrisecentre

Læs mere om LOKKs historie i vores jubilæumsskrift fra 2012