Organisering

Organisering

LOKKs organisering

LOKK, blev etableret i 1987 og er en medlemsorganisation for danske kvindekrisecentre. Medlemmerne samles til generalforsamling en gang om året.

Generalforsamlingen:

 • Godkender bestyrelsens årsrapport og årsberetning
 • Tager stilling til spørgsmål af fælles interesse
 • Vælger LOKKs formand og LOKKs bestyrelse
 • Nedsætter LOKKs faglige videns- og udviklingsgrupper

Læs Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre.

LOKK er medstifter af Lev Uden Vold og har i øjeblikket næstformandsposten i bestyrelsen.

Støt vores arbejde for voldsudsatte kvinder og børn

Støt

LOKKs bestyrelse

Niels Christian Barkholt
Formand
51 52 07 59
Ingrid Funch Jørgensen
Næstformand
Bushra Hanif
Bestyrelsesmedlem
Gitte Messerschmidt
Bestyrelsesmedlem
Karen-Inger Thorsen
Bestyrelsesmedlem
Lene Danner Hessellund
Bestyrelsesmedlem
Lene Johannesson
Bestyrelsesmedlem
Randi Theil
Bestyrelsesmedlem
LOKKs sekretariat

LOKKs sekretariat varetager den daglige drift af LOKK og er bl.a. sekretariat for LOKKs generalforsamling og bestyrelse. Derudover organiserer sekretariatet faglige seminarer og temadage for krisecentermedarbejdere og fundraiser og administrerer projektstøtte til kvinder og børn på kvindekrisecenter. Se medarbejdere i sekretariatet.

LOKKs finansiering

LOKK fungerer ved tæt samarbejde med mange forskellige aktører, både offentlige og private. Vi finansieres af kontingent fra medlemmerne og bidrag fra både offentlige og private fonde samt private donationer.

De sidste år har LOKK været finansieret hovedsageligt af generøs støtte fra Oak Foundation Denmark med henblik på at styrke organisationen og tilvejebringe en fremtidig mere divers og bæredygtig finansiering. LOKK er taknemmelig for alle private og offentlige donationer.

                             

Nuværende og tidligere samarbejdspartnere:

Offentlige instanser

 • Social- og indenrigsministeriet
 • Rigspolitiet
 • Udenrigsministeriet
 • Integrationsministeriet
 • Ligestillingsministeriet
 • Nordisk Ministerråd

Fonde

 • Oak Foundation Denmark
 • Mary Fonden
 • Simon Spies Fonden
 • Arbejdsmarkedets Feriefond
 • Lily Benthine Lunds Fond af 1.6.1978
 • Kai Houmand Nielsens Fond
 • Egmont Fonden
 • Heinrich og Laurine Jessens Fond
 • Tryg Fonden
 • Fonden i Elisabeth Egmont-Petersens navn
 • Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
 • Kavli Fonden
 • L. Sheeles Fond
 • Heinrich og Laurine Jessens Fond
 • Erik Thunes Legat 1954
 • Marie Christensens Legat
 • Inner Wheel Danmark
 • 3F

Virksomheder og private

 • The Body Shop
 • Stryhn Holding A/S
 • Bilka Onestop
 • Euroballoon
 • Tolkegruppen
 • Leaf Danmark
 • Kim’s
 • En God Sag
 • Wonderful Copenhagen
 • Grafik Konsulenten
 • Lagkagehuset
 • Lauritz.com
 • Femina
 • LOKKs støttemedlemmer
 • Anniqa Fors og Sandra Sonne
 • Pia Tesdorf

LOKKs faglige videns- og udviklingsgrupper

Det er et grundlæggende element i LOKKs demokratiske struktur, at generalforsamlingen hvert år nedsætter faglige videns- og udviklingsgrupper, der ud fra et selvstændigt kommissorium får mandat til at løfte konkrete udviklingsopgaver.

Revision af grundpakken

LOKKs grundpakke med minimumsstandarder for god krisecenterpraksis blev udformet i for nogle år siden, og denne gruppe arbejder på en opdatering.

Børnegruppen

Spørgsmål relevante for arbejdet med børn, som er med deres mor på kvindekrisecenter.

Statistikgruppen

Efter, at Socialstyrelse efter 2018 ikke længere udgiver en årlig rapport om kvinder og børn på kvindekrisecenter, arbejder denne gruppe med udvikling og udgivelse af LOKKs årsstatistik om kvinder og børn på kvindekrisecenter.

Revision af krisecentererklæringen til Familieretshuset

Gruppen arbejder med en revision af formatet for krisecentererklæringen, som er et vigtigt redskab for kvindekrisecentrene i samarbejde med Familieretshuset, samt afholdelse af temadage om det nye format.

Kompetenceudvikling af kvindekrisecenterbestyrelser

Sammensætning af mulige kompetenceudviklingstiltag for krisecenterbestyrelser.

Revision af krisecentererklæring til udlændingemyndigheder

Gruppen arbejder med en revision af krisecentererklæringen for udlændingemyndigheder.