Dyr akut på internat

Dyr akut på internat

Hjælp til kæledyr

Kæledyr kan være en hindring for, om en kvinde vælger at søge hjælp på et krisecenter, da de ikke vil efterlade dyret. Derfor driver LOKK sammen med Dyrenes Beskyttelse et initiativ, hvor kvinder kan få deres kæledyr passet på et internat hos Dyrenes Beskyttelse i op til 3 uger, mens de selv opholder sig på et krisecenter.

For kvinder og børn er det en utrolig lettelse at vide, at deres kæledyr er i sikkerhed og passes af folk, der elsker dyr. Voldsudsatte kvinder kan derfor tage på krisecenter uden at bekymre sig om kæledyret og har derefter tid til at finde en længerevarende løsning.

”Flere kvinder ser sig nødsaget til at blive i et voldeligt parforhold, fordi de ikke vil efterlade deres dyr. Derfor er de glade for muligheden for at få deres dyr passet under opholdet, og jeg oplevede at det gav en stor ro”

- Centerleder på krisecenter.

Støttemidler

Med donation fra Th. Maigaards eftf. fru Lily Benthine Lunds Fond af 1.6.1978 kan samarbejdet om akut pasning af dyr med Dyrenes Beskyttelse lade sig gøre.

Hjælp voldsudsatte kvinder og børn

Støt vores arbejde