Seksuelle overgreb på børn og unge

Seksuelle overgreb på børn og unge

LOKK arbejder for at forebygge seksuelle overgreb på børn og unge og for at understøtte den rette hjælp til dem, der er blevet ramt.

Det gør vi gennem et forskningsprojekt, der har til formål at:

  • Forebygge seksuelle overgreb mod børn og unge
  • Spotte seksuelle overgreb mod børn og unge tidligt og gribe ind hurtigst muligt
  • Afhjælpe og hele senvirkninger af seksuelle overgreb i barndom og ungdom

Projektet er finansieret af en øremærket arv, som LOKK har fået doneret.

Rapport om seksuelle overgreb på børn og unge
Som led i projektet har LOKK i september 2019 udgivet rapporten "Seksuelle overgreb på børn og unge i Danmark - Vi ved nok, nu skal der handles". Undersøgelsen er lavet i samarbejde med HJK Analyse og Rådgivning ApS og konsulenterne Anne Jøker og Ida Hoeck.

Læs mere om undersøgelsen og dens resultater her

Hjælp voldsudsatte kvinder og børn

Støt vores arbejde