KÆLEDYR I NØDPASNING

KÆLEDYR I NØDPASNING

 

I Danmark har ca. 880.000 familier et eller flere kæledyr. Antallet af voldsudsatte kvinder og børn, der kommer på krisecenter, er steget støt over de seneste 5 år – og mange af de voldsudsatte kvinder og børn, som hvert år kommer på krisecenter, har kæledyr.  

Kæledyr, som de er knyttet til, og som de har svært ved at forlade. Ikke mindst fordi, at der er risiko for, at kæledyrene kan blive udsat for misrøgt og mishandling og blive brugt som pressionsmiddel, mens de voldsudsatte kvinder og børn befinder sig på krisecenteret.  

LOKK har derfor gennem en årrække haft et samarbejde med Dyrenes Beskyttelse med projektet ’kæledyr i nødpasning’. 

Med dette projekt ønsker LOKK at sikre, at kæledyrets velfærd ikke bliver en barriere for den voldsfaglige indsats på krisecenteret til de voldsudsatte kvinder og børn. 

Via Dyrenes Beskyttelses dyreinternater kan den voldsudsatte person få tilbudt akut ophold til sit kæledyr ved ophold på et krisecenter. Akutopholdet kan vare i op til 14 dage, mens der blev fundet en mere langsigtet løsning med omtanke på det enkelte kæledyrs ve og vel.  

I årene fra 2019-2022 har vi set mere end en fordobling af antallet af kæledyr, der har haft behov for akut ophold på internat i forbindelse med krisecenterophold.

Projektet er støttet med midler fra QATO Fonden.

Herunder kan du høre nogle klip fra en anonym person, der fortæller sin historie om, hvordan det er at være voldsudsat og ikke vide, hvad man skal gøre med sine kæledyr i forsøget på at bryde fri af voldsudøveren.