NYT LIV UDEN VOLD

NYT LIV UDEN VOLD

 

Partnervold er et omfattende problem i Danmark. Det anslås, at 118.000 kvinder hvert år udsættes for partnervold. Volden har langvarige og dybt skadelige konsekvenser for de voldsudsatte kvinder og for deres børn. Ofte kan det være et stort skridt at søge hjælp på et krisecenter for at bryde fri af volden. Men det er et vigtigt skridt at tage. Langt størstedelen af de kvinder, der kommer på et af LOKKs medlemskrisecentre, kommer nemlig videre i et liv uden vold. 

Men efter endt krisecenterophold oplever mange voldsudsatte kvinder ofte en brat overgang til at skulle etablere et nyt liv. Efter at have modtaget nødvendig hjælp til at bryde med sin voldsudøver, står de voldsudsatte kvinder ganske alene med at skulle sig et nyt liv uden vold. Ofte er de dybt traumatiseret efter et langt liv med vold og har svært ved at overskue at skulle starte en helt ny tilværelse. De voldsudsatte kvinder har derfor brug for hjælp til det.  

Det er en mærkesag for LOKK at give de voldudsatte kvinder hjælp og støtte til et nyt liv uden vold – også efter endt ophold på krisecenter. En sådan hjælp og støtte kalder man for en efterværnsindsats. LOKK har igangsat projektet Nyt liv uden vold, hvis formål er at forbedre efterværnsindsatsen for voldsudsatte kvinder og børn i Danmark.  

Ved at afdække behov, afdække de eksisterende indsatser og undersøge nuværende lovgivning og rettigheder på området, sigter projektet mod at skabe en mere ensartet og voldsfaglig funderet hjælp til kvinder og børn, der efter krisecenterophold skal skabe et nyt liv uden vold. 

Projektet er støttet af Offerfonden og løber frem til efteråret 2024.  
 

Læs mere om projektet via artiklen her: LOKK vil med nyt projekt styrke efterværnsindsatser til voldsudsatte kvinder og børn