Dyr akut på internat

Dyr akut på internat

 
Kvinder med dyr på krisecenter

Kæledyr kan være en hindring for, om en kvinde vælger at søge hjælp på et krisecenter, da de ikke vil efterlade dyret. Derfor driver LOKK sammen med Dyrenes Beskyttelse et initiativ, hvor kvinder kan få deres kæledyr passet på et internat hos Dyrenes Beskyttelse, mens de selv opholder sig på krisecenteret.

For kvinder og børn er det en utrolig lettelse at vide, at deres kæledyr er i sikkerhed og passes af folk, der elsker dyr. Voldsudsatte kvinder kan derfor tage på krisecenter uden at bekymre sig om kæledyret og har derefter tid til at finde en længerevarende løsning.

En livsnødvendighed

Redernes Krisecenter har gjort brug af tilbuddet flere gange og er meget positive over muligheden for at hjælpe kvinderne på flere forskellige måder. Eksempelvis har to af kvinderne haft et kæledyr på internat i den tid, hvor de har opholdt sig på krisecenteret. Uden en plads til dyret var kvinderne ikke kommet på krisecenter, og så havde de ikke fået den hjælp, de havde brug for.

Det er en livsnødvendighed, at få dyret passet. Kvinderne var ikke kommet på krisecenter, hvis ikke de havde haft mulighed for at få deres kæledyr passet. Det gav dem en helt særlig ro og chance for at fokusere på sig selv. De kunne også ringe og høre, hvordan det gik med deres dyr, når de havde brug for det,fortæller socialpædagog på Redernes Krisecenter.
Det giver ro

Begge kvinder opholdt sig på krisecenteret i juletiden, hvor det kan være særligt følsomt at efterlade sit kæledyr i andres varetægt. For de to kvinder har kæledyret været med til at øge deres livskvalitet, og derfor betyder dyrene også utroligt meget for dem.

Tilbuddet var til stor gavn for særligt den ene kvinde, som i løbet af opholdet på Redernes krisecenter blomstrede op, fordi hun fik ro til at fokusere på at få det bedre selv. For medarbejderne på krisecenteret er tilbuddet med til at lette deres arbejde. De er utroligt glade for at kunne hjælpe kvinderne og have mulighed for at hjælpe og støtte på flere niveauer. Når dyret er i sikkerhed, giver det ro til, at medarbejderne kan hjælpe kvinderne og fokusset kan lægge på arbejdet mod en fremtid uden vold.

Støttemidler

Vi arbejder lige nu på at få støtte til initiativet. Tidligere er projektet støttet med donation fra Th. Maigaards eftf. fru Lily Benthine Lunds Fond af 1.6.1978 kan samarbejdet om akut pasning af dyr med Dyrenes Beskyttelse lade sig gøre.