På ferie med mor

På ferie med mor

 
Nye oplevelser sammen

Når man bor på krisecenter med sit barn, betyder det meget at komme lidt væk fra alt det svære og få skabt nye, positive oplevelser sammen.

Mange kvinder og børn, der bor på krisecenter, har ikke været på ferie i mange år. Derfor giver Arbejdsmarkedets Feriefond støtte til LOKK, så kvinder med børn kan komme på ferie i Danmark, mens de bor på krisecenter.

Specialkrisecenter Rosenly er et af de krisecentre, der sender allerflest kvinder afsted på ferie gennem Arbejdsmarkedets Feriefonds støtte til LOKK.

Arbejdsmarkedets Feriefonds støtte er et helt fantastisk tilbud til kvinder og familier på krisecenter, som bruger tilbuddet forskelligt, men alle har stor gavn af deres ophold på hver deres måde, fortæller en socialfaglig rådgiver fra Specialkrisecenter Rosenly
To familier til Odense

Eksempelvis tog to kvinder, der havde mødt hinanden på et krisecenter, og deres børn en uge til Odense. Kvinderne havde hver især to børn mellem 2 og 7 år, der alle fire også kom godt ud af det med hinanden. Ferien gav både de to familier mulighed for at have tid sammen hver for sig, men de havde også en række gode oplevelser allesammen, som de kunne snakke videre om derhjemme. De var bl.a. ude at spise, i Odense Zoo og i legeland sammen.  

De øvrige familier på krisecentret lod sig inspirere af turen og fik efterfølgende mod på at tage af sted sammen på kryds og tværs. Den socialfaglige rådgiver fortæller, at de familier, der tager på ferie sammen, oftest bibeholder deres relation selv efter, at de er flyttet fra krisecentret.

Man kan starte i det små og for eksempel tage i biografen sammen mhp. at skabe nogle fælles oplevelser for familierne. De fælles oplevelser styrker relationerne mellem kvinderne og børnene, der generelt lever meget isolerede liv som følge af den fysiske og psykiske vold, de har været udsat for. De gennemgående relationer, der fortsætter efter fraflytning fra krisecentrene, er vigtige, fordi de betyder, at familierne har nogle vidner til deres fælles oplevelser, siger den socialfaglige rådgiver.
Lærte by at kende

En anden kvinde fik mulighed for at tage på ferie i den by, som hun overvejede at flytte til efter sit ophold på krisecentret. Hun brugte sammen med sine to børn ferien til at besøge byens skole og legepladser samt til at få en fornemmelse af de områder, hvor det var sandsynligt, at hun ville få tilbudt en bolig. Ifølge den socialfaglige rådgiver var det rigtig godt for børnene, at de fik mulighed for at lære byen at kende, inden de eventuelt flyttede dertil.

Børnene kunne efter ferien jo sagtens huske byen. På den måde kunne de i tiden efter tale om alle de gode fælles oplevelser, de havde haft der. For eksempel en særligt sjov gynge på en legeplads eller lignende, fortæller den socialfaglige rådgiver.