STYRKELSE AF DET VOLDSFAGLIGE ARBEJDE MED BØRN PÅ KRISECENTRE

STYRKELSE AF DET VOLDSFAGLIGE ARBEJDE MED BØRN PÅ KRISECENTRE

 

Siden 2017 har antallet af børn, der kommer på krisecenter været stigende. Sidste år kom godt 2500 medfølgende børn på krisecenter. Ofte har de voldsudsatte børn levet med vold i hjemmet gennem mange år og kan være traumatiseret af den vold, de har været udsat for eller været vidne til.   

Det faglige personale på LOKKs medlemskrise løfter hver dag en stor faglig indsats for at hjælpe og støtte de voldsudsatte børn, der kommer på krisecenter.  
For at støtte krisecenter-personalet med deres voldsfaglige arbejde med voldsudsatte børn, har LOKK igangsat et projekt, der skal understøtte og udbygge fagligheden omkring arbejdet med voldsudsatte børn. Helt konkret skal projektet munde ud i en kvalitetsmodel for det voldsfaglige arbejde med børn, der kommer på krisecenter.  

Udover at skabe et fælles vidensfundament for det voldsfaglige arbejde med børn på krisecentre, har projektet også til hensigt at sætte et politisk fokus på rammerne omkring det faglige arbejde med voldsudsatte børn. Der er nemlig behov for, at der tilføres flere ressourcer til at løfte det voldsfaglige arbejde med børnene i takt med, at der kommer flere voldsudsatte børn på krisecenter.  

Projektet er støttet af Ole Kirks Fond og løber frem til november 2024 
 
Læs mere om projektet her: Nyt projekt skal understøtte det voldsfaglige arbejde med børn på krisecenter