VIDERE UDEN VOLD

VIDERE UDEN VOLD

 

Partnervold og vold i nære relationer er et stort samfundsproblem. Hvert år bliver 118.000 kvinder og 83.000 mænd udsat for vold i en eller flere former. 

Mange voldsudsatte og voldsudøvere søger enten ikke hjælp, eller også får de først hjælp, når volden har stået på længe. Det kan have vidtrækkende psykiske, fysiske og sociale konsekvenser for hele familien, ikke mindst for de berørte børn.  

Derfor har LOKK indledt et bredt projektsamarbejde med navnet Videre uden vold med Københavns Politikreds og Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner samt organisationerne Lev Uden Vold, Dialog mod Vold, Mandecentret og Mødrehjælpen. 

Formålet med projektet, der er finansieret af Social- og Boligstyrelsen, er dels at styrke opsporingen af vold via kommunerne og politiet, og dels at sikre, at både voldsudsatte og voldsudøvende borgere kan modtage kvalificeret rådgivning med det samme uden at skulle stå på lange ventelister til behandlingstilbud, imens volden udvikler sig.  

Det toårige pilotprojekt løber til og med 2024 og er finansieret af Social- og Boligstyrelsen. 

Du kan læse mere om projektet her: Bredt samarbejde skal opspore og bekæmpe partnervold