Hjælp voldsudsatte kvinder og børn

Hjælp voldsudsatte kvinder og børn

 
24.000 kvinder er udsat for fysisk partnervold i Danmark, 112.000 kvinder er udsat for psykisk vold fra en partner, og 33.000 børn er vidne til vold i hjemmet.

Vi sikrer, at de har et sikkert sted at søge tilflugt. På vores krisecentre rundt om i landet sørger vi for, at de får den tryghed og hjælp, de har brug for. Men vi har brug for din støtte. 

Støt for kun 200 kr. om ÅRET

For at LOKK kan hjælpe flest muligt voldsudsatte kvinder og børn bedst muligt, har vi brug for at blive godkendt som skattefradragsberettiget hjælpeorganisation. Det kræver, at vi har 300 støttemedlemmer, der støtter med minimum 200 kr. om året.

Din støtte kan derfor gøre en vigtig forskel!