Det Nationale Voldsobservatorium

Det Nationale Voldsobservatorium

 
Sammen mod vold

LOKK er repræsenteret i Det Nationale Voldsobservatorium. Voldsobservatoriet tager initiativer, der kan forebygge vold mod kvinder og skal sikre, at den danske regering lever op til nationale og internationale handlingsplaner. 

Voldsobservatoriets formål:

  • Udveksle erfaringer og indsamle information om vold mod kvinder samt tage initiativer, der kan forebygge vold mod kvinder i Danmark
  • Arbejde for at den danske regering lever op til nationale og internationale handlingsplaner vedrørende vold mod kvinder
  • Informere Kvinderådet, Den Europæiske Kvindelobbys Voldsobservatorium samt andre relevante organisationer og institutioner om udviklinger i lovgivning, politik og praksis vedrørende vold mod kvinder.