DGI x LOKK: Mig og min mor

DGI x LOKK: Mig og min mor

Løft af den mentale og fysiske sundhed for kvinder og børn på kvindekrisecenter. LOKK og DGI har et projekt, Leg og bevægelse, som er støttet af Novo Nordisk Fonden. 

DGI og LOKK inviterer krisecentre til at være med i projektet: Mig og min mor – Løft af den mentale og fysiske sundhed for kvinder og børn på kvindekrisecenter.

Deltagelse i projektet medfører, at krisecenteret opnår en DGI-certificering, som gør personalet i stand til nemmere at organisere bevægelses-aktiviteter for beboerne. Samtidig giver DGI-certificeringen personalet en konkret metode til at styrke båndet mellem mor og barn samt hjælpe kvinder og børn med at komme i kontakt med kroppen gennem leg og læring.

Fordelene ved at blive DGI-certificeret som krisecenter, blev afprøvet sidste år, hvor Kvindehuset i Lyngby deltog i et pilotforsøg. Forstander Linda Dichow Kaas beskriver her deres oplevelse med at deltage i projektet og blive DGI-certificeret:

Gennem DGI-certificeringsforløbet har vi ikke kun fået en bunke ideer til konkrete lege, der på forskellige måder udfordrer børnenes motorik og sanser, men også fået et øget fokus på vigtigheden af leg og bevægelse som fundament for børns trivsel og udvikling. Det gør, at vi i Kvindehuset nu får tænkt leg og bevægelse ind i dagligdagen på en anderledes måde […] Gode fælles legeaktiviteter er også en god måde at styrke den vigtige relation mellem mødre og børn, samtidig med at de kan give et tiltrængt pusterum i en svær tid

Novo Nordisk Fonden arbejder for at skabe lighed i sundhed i Danmark. I den forbindelse har Novo Nordisk Fonden bevilget 1.5 millioner kroner til projektet “Mig og min mor”, som er et samarbejde mellem LOKK og DGI. Projektet har til formål at løfte den mentale og psykiske sundhed for kvinder og børn på krisecenter.

Novo Nordisk Fonden ønsker at fremme sundhed blandt børn og unge i udsatte positioner i Danmark. Det er afgørende, at der bliver bidraget til helhedsorienterede, forebyggende sundhedsindsatser, der kombinerer viden på tværs af sektorer og nytænker initiativer, så vi bliver dygtigere til at fremme sundhed for de børn, der har mest brug for det, siger Hanna Line Jakobsen, Senior Vice President, Social & Humanitarian, Novo Nordisk Fonden.

Projektet skal give personalet på kvindekrisecentrene et fælles sprog og en fælles forståelsesramme for mental sundhed, fysisk sundhed, leg og bevægelse. Personalet får faglig viden om leg og kropslig bevægelses betydning for børns samlede udvikling, læring og trivsel. Den viden kan personalet bruge til at skabe gode fælles bevægelsesoplevelser for de kvinder og børn, der bor på krisecentrene. Som en del af projektet bliver krisecentrene DGI-certificerede.

Gode fælles legeaktiviteter er også en god måde at styrke den vigtige relation mellem mødre og børn, samtidig med at de kan give et tiltrængt pusterum i en svær tid, fortæller Linda Dichow Kaas, forstander i Kvindehuset i Lyngby, om deres erfaringer med at være det første kvindekrisecenter i Danmark som blev DGI-certificeret i 2020.

Fakta

  • 2294 kvinder boede i løbet af 2020 på landets kvindekrisecentre.
  • I halvdelen af opholdene på kvindekrisecentrene havde kvinden børn med. I alt blev der medbragt 2.110 børn.
  • På landsplan opholdt hver kvinde sig i gennemsnit 84 døgn eller næsten tre måneder på et kvindekrisecenter i 2020.

(Kilde: Danmarks Statistik)

 

 

Hjælp voldsudsatte kvinder og børn

Støt vores arbejde