Hjælp den voldsudsatte familie

Hjælp den voldsudsatte familie

 
Hvordan hjælper du en voldsudsat familie?

Som nabo, pædagog, vicevært, pårørende eller kollega kan det være svært at vide, hvad man kan stille op, hvis man opdager, at nogen man kender, bliver udsat for eller udsætter deres partner for fysiske eller psykiske krænkelser.

LOKK samarbejder om projektet "Hjælp den voldsudsatte familie", hvor eksperter tilbyder at komme ud til dig og din gruppe eller organisation for at holde et gratis dialogmøde om at hjælpe familier, hvor der er partnervold.

På dialogmødet får du enkle og konkrete redskaber til at hjælpe, og du får oplysninger om de steder, hvor den voldsudsatte, voldsudøver, eller barnet i en familie med vold kan få yderligere hjælp.

Bestil gratis besøg af to eksperter:

Chris Poole
tlf. 30 51 97 77
info@voldsforebyggelse.nu

Lene Johannesson
tlf. 31 31 44 57
lene.johannesson@gmail.com

Læs også deres folder "Så et frø - Hvad alle bør vide om vold i familien, og hvordan du kan hjælpe", som indeholder:

  • Hvad er partnervold
  • Omfanget af partner- og kærestevold
  • Partnervolds konsekvenser for den voldsudsatte, voldsudøveren, børn og samfundet generelt
  • Myter og virkelighed
  • Voldens cyklus
  • Hvordan bliver jeg opmærksom på volden?
  • Hvordan hjælper jeg den voldsudsatte eller udøveren?
  • Cases

Find andre publikationer og rapporter om vold i nære relationer

Projektet er støttet af Oak Foundation Denmark