Viden om vold

Viden om vold

img

Vold, magt og kontrol

Der er i volden tale om en handling, som bruges til at opnå eller opretholde kontrol og magt. Med vold kan man opnå at få andre til at gøre det, man ønsker. Vold er således ikke er tilfældig handling, som udspringer af, at voldsudøveren har mistet kontrollen. Den indeholder et sæt af vurderinger og afvejninger – der er et ønsket mål og et valg af virkemidler for at opnå målet.

Når der er tale om partnervold og mænds vold mod kvinder og børn, er der mange måder at definere og anskue volden på.

Viden om vold