Former for vold

Former for vold

 

Voldens mange udtryksformer

Mange kvinder bliver udsat for flere former for vold samtidig. Det voldelige forhold udvikles typisk over tid og volden tiltager i grovhed og hyppighed. Et voldeligt forhold kan stå på i længere tid, ofte i årevis, mens volden langsomt tiltager og bliver værre. Herunder kan du læse om de forskellige voldsformer.

Fysisk vold

Fysisk vold er en fysisk handling, der – uanset formålet – krænker en anden persons integritet, og som kan skræmme, smerte eller skade personen (Socialstyrelsen). Fysisk vold kommer bl.a. til syne gennem blå mærker, og den der forårsager umiddelbar fysisk smerte. Det kan være slag, skub, spark, blive kastet ind i en væg eller ned at trappen, kvælningsforsøg, knivstik eller vold med våben

Den fysiske vold kan have døden til følge. I Danmark dræbes mellem 12-18 kvinder hvert år af deres mandlige partner.

Fysisk vold er ulovligt i Danmark og ”simpel vold” straffes med bøde eller op til 3 års fængsel. Grov vold straffes med op til 6 års fængsel, og særlig grov vold med op til 10 års fængsel.

Psykisk vold

Den psykiske vold er den mest udbredte form for partnervold. Den psykiske vold handler om kontrol og magt og om at få kvinden til at gøre noget, hun ikke vil, eller undlade at gøre noget hun vil (Per Isdal).

Den psykiske vold er ikke altid umiddelbart synlig for en udenforstående, idet der ikke er blå mærker eller brækkede knogler. Den handler om direkte eller indirekte trusler eller om at nedgøre eller ydmyge kvinden - ofte i andres påhør, og om at isolere hende fra familie og venner, så hun til sidst blot har ham at tro på.

Psykisk vold underminerer kvindens tro på egne evner og egen kapacitet til at tage beslutninger, hvilket er vigtigt i forhold til at fastholde hende i et voldeligt forhold. Der er sjældent fysisk vold uden, der er psykisk vold. Psykisk vold er en særskilt strafbestemmelsen i lovgivningen, og straffes med op til 3 års fængsel. Negativ social kontrol, nogle aspekter af stalking, digital vold og latent vold er alle former for psykisk vold.

Seksuel vold

Den seksuelle vold er at være tvungen til en eller flere seksuelle handlinger, som kvinden ikke ønsker eller ikke har lyst til. Voldtægt er en form for seksuel vold, og udgør en af de mest alvorlige personfarlige forbrydelser samt indebærer en grov krænkelse af den seksuelle selvbestemmelsesret. Seksuel vold er også andre seksuelle handlinger såsom at blive tvunget til at have sex med mandens venner, eller tvunget til prostitution.

Økonomisk vold

Den økonomiske vold handler om, at manden tager magt og kontrol over kvindens økonomi. Det kan betyde, at hun er nægtet adgang til penge, at hun skal aflevere, de penge hun selv tjener eller tigge og bede om penge til mad og lommepenge. Men det kan også handle om, at voldsudøveren sørger for at sætte den voldsudsatte i gæld ved at optage lån i hendes navn.

Materiel vold

Den materielle vold handler om, at han ødelægger hendes eller børnenes ting f.eks. indbo og personlige ejendele. Det er her vigtigt at bemærke, at volden har en hensigt og er velovervejet. Han ødelægger aldrig sine egne ting. Han kommer ikke lige pludselig til at smide sin egen computer ud af vinduet – det er altid kvindens eller børnenes ting, det går ud over. Det kan også være, at kvinden forhindres adgang til f.eks. hendes bilnøgle eller, at børnenes skoletaske ikke er kommet retur, efter samvær med voldsudøveren.

Stalking

Dansk Stalking Center definerer stalking som:

"Stalking er en systematisk række af kontaktforsøg og adfærd, som er uønsket og vedvarende, og som opleves grænseoverskridende og intimiderende for den udsatte” (Dansk Stalking Center)

Stalking kan indbefatte mange forskellige adfærdsformer. Adskilt kan hver enkelt handling eller aktivitet i mange tilfælde synes uskyldig og harmløs, men set i en sammenhæng, og set i forhold til stalker/den udsatte relationens historie, kan aktiviteterne opleves frygtskabende, indtrængende og forstyrrende på et andet menneskes liv. Elementer af stalking er f.eks. gentagende kontakt over telefon, forfølgelse, overvågning og hærværk af personens ejendele. 

Mere viden stalking og personer, som stalker findes på Dansk Stalking Centers hjemmeside. Dansk Stalking Center 

Digital vold

Digitalt Ansvar definerer digital vold som:

"Digital vold er digitale handlinger, der er egnede til at skade en person
psykisk eller krænke dennes privatliv gennem nedværdigende,
forulempende eller krænkende adfærd.

En ”digital handling” er en handling, der udføres ved brug af et digitalt medie
eller teknologi som f.eks. en computer, tablet, GPS eller telefon." (Digitalt Ansvar)

Den digitale vold er en form for psykisk vold, der foregår ved brug af de digitale medier dvs. online fx på de sociale medier, via telefon eller tablet eller via andre elektroniske devices. Den digitale vold kan være digitale krænkelser som deling af nøgenbilleder eller andet uønsket privat materiale. Digital vold kan også være stalking eller overvågning ved brug af GPS, APPs og SMS tjenester.

I begyndelsen af 2020 blev et nyt fænomen af digital vold kendt under betegnelsen 'Hurtcore', hvor niveauet af grusomhed når nye højder. Kvinder tvinges gennem afpresning til at dele ekstremt ydmygende videoer og billeder af sig selv. Videoerne og billederne deles efterfølgende i netværk af mænd, hvor kvindehad og vold mod kvinder hyldes.
Læs mere om fænomenet i DR’s tema: 'Mænd der ødelægger kvinder' og hør deres podcast om emnet.