Politiske handlingsplaner og strategier

Politiske handlingsplaner og strategier

Bekæmpelse af vold i nære relationer

Udspil til handlingsplan mod partnervold og partnerdrab

Regeringen, juni 2022.

Læs handlingsplanen

Indsats mod vold i familien og i nære relationer

- National handlingsplan 2014

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold, juni 2014.

Læs handlingsplan

 

 

National strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer

Regeringen, juni 2010.

Læs strategi

 

 

Evaluering af Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005 - 2008

Ligestillingsafdelingen, august 2008.

Læs evaluering

 

 

Status for handlingsplanen til bekæmpelse af vold mod kvinder. Status på implementering af aktiviteter under ”Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005 - 2008.”

Ligestillingsafdelingen, maj 2008.

Læs status

 

 

Status over bekæmpelsen af vold mod kvinder 2005 - 2008. Status på implementering af aktiviteter under ”Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005 - 2008.”

Ligestillingsafdelingen, maj 2006.

Læs status

 

 

Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005 - 2008

Ligestillingsafdelingen, april 2005.

Læs handlingsplan

 

 

Evaluering af handlingsplanen til bekæmpelse af vold mod kvinder 2002 - 2004

Ligestillingsafdelingen, februar 2005.

Læs evaluering

 

 

Status for gennemførelsen af regeringens handlingsplan til bekæmpelse af vold mod kvinder

Minister for Ligestilling, november 2003.

Læs status

 

 

Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af vold mod kvinder

Regeringen, marts 2002.

Læs handlingsplan

 

 

Handlingsplan til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer

Udenrigsministeriet supplerer den permanente indsats i social- og sundhedssystemet og retsvæsenet. Den skal bidrage til at udvikle og supplere indsatsen på området, så den bedst muligt tilpasses målgruppens behov. Størstedelen af initiativerne i handlingsplanen er finansieret af satspuljeaftalen for 2019-2022 og har opbakning fra en bred kreds af partier i Folketinget.

Læs handlingsplan

Bekæmpelse af menneskehandel

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 - 2014

Minister for Ligestilling, Justitsministeriet, Udenrigsministeriet, Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration, Skatteministeriet, Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Beskæftigelsesministeriet, 2011.

Læs handlingsplan

 

 

Evaluering af den nationale indsats til bekæmpelse af menneskehandel 2007 - 2010

Ligestillingsafdelingen, juli 2010.

Læs evaluering

 

 

Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2007 - 2010

- Statusrapport for 2007 - 2009

Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel, juni 2009.

Læs status

 

 

Regeringens Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2007 - 2010

- Statusrapport for 2007/2008

Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel, juni 2008.

Læs status

 

 

Handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007 - 2010

Minister for ligestilling, Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration, Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, marts 2007.

Læs handlingsplan

 

 

Evaluering af regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel

- Afrapportering

Ligestillingsafdelingen, oktober 2006.

Læs evaluering

 

 

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel

Ligestillingsafdelingen, september 2005.

Læs tillæg

 

 

Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel

Regeringen, december 2002.

Læs handlingsplan

Indsats mod æresrelaterede konflikter

National strategi mod æresrelaterede konflikter

Regeringen, juli 2012.

Læs strategien

Indsats mod tvangsægteskab

Redegørelse af 1/2 11 om tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse. (Redegørelse nr. R 4)

Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech 1/2 2011.

Læs redegørelse

 

 

Handlingsplan for regeringens indsats i perioden 2003 - 2005 mod tvangsægteskaber, tvangslignendeægteskaber og arrangerede ægteskaber

Regeringen, august 2003.

Læs handlingsplan