Læger og sundhedspersonale

Læger og sundhedspersonale

Læger og sundhedspersonale

Er du læge, sygeplejerske, jordemoder, hjemmehjælper eller lignende og du i kontakt med en kvinde eller børn, du tror, er voldsudsat, kan du nedenfor finde gode råd og opmærksomhedspunkter. 

Den handling, der kræves af sundhedssystemet i mødet med kvinden kan være alt fra at støtte hende i en erkendelse af sin situation til at sætte et brækket ben sammen, hjælpe hende med en politianmeldelse, eller sørge for, at hun øjeblikkeligt kommer udenfor den voldelige mands rækkevidde.

Oftest sker volden om aftenen, og kommer kvinden på hospitalet vil det derfor typisk være en skadestuelæge der undersøger hende. det bør ske hurtigst muligt og med nøje beskrivelse af skaderne - til brug ved attester.

Den praktiserende læge kan forebygge eller bryde voldsspiralen i en tidligere fase på baggrund af sit tættere forhold til familien. Samtaler er her et vigtigt redskab eller henvisning til psykolog.

Barrierer

Kvinden kan have mange grunde til, at hun ikke ønsker eller kan tale om volden. Hun sætter meget på spil: sin og sine eventuelle børns sikkerhed. Måske føler hun, det er et privat anliggende, og hun kan være flov ved at skulle verbalisere voldsproblemet overfor professionelle fagpersoner. Kvinden kan være psykisk nedbrudt efter at have tilpasset sig mandens voldelige adfærd igennem længere tid. Hun mangler selvværd og har måske levet isoleret, fordi manden har forhindret eller vanskeliggjort hendes omgang med venner eller familie.

Tegn på vold

Det er nødvendigt at afklare om kvinden udsættes for vold fra sin samlever før en behandling kan finde sted. Få af følgende tegn behøver ikke nødvendigvis betyde, at kvinden er udsat for vold, men jo flere af dem, kvinden udviser, jo mere sandsynligt er det, at man står over for en voldsudsat kvinde:

 • Mange helbredsmæssige problemer og psykosomatiske symptomer (mavepine, hovedpine, søvnbesvær, depressioner m.fl.)
 • Mange sygemeldinger og hyppige skadestue- eller lægebesøg
 • Manglende troværdighed. Hvis kvindens skader øjensynligt ikke passer til den forklaring, hun giver dem.
 • Bagatellisering af problemerne eller hvis kvinden har udsat sin henvendelse i forhold til at få behandlet eventuelle skader.
 • Smertepåvirket uden fysisk forklaring. For eksempel kroniske underlivssmerter som man ikke umiddelbart kan finde nogen organisk forklaring på, eller kvinden kan være angst for at få foretaget en gynækologisk undersøgelse.
Juridiske holdepunkter

Vold, mishandling, voldtægt og andre seksuelle overgreb er kriminelle handlinger som hører hjemme under straffeloven. Vold og seksuel vold regnes for alvorlige forbrydelser, når man ser på strafudmålingen.

Hvis kvinden giver udtryk for at ville anmelde voldsforbrydelsen, kan du være den der tager kontakt til politiet. Herefter tager politiet stilling til om de vil tage imod anmeldelsen fx på skadestuen, eller om kvinden skal henvende sig på politistationen. Politiet vil som oftest stille nærgående spørgsmål for at få de rette oplysninger. Her er det en fordel for kvinden, hvis sundhedspersonalet har forberedt hende på det.

Det behøver ikke være kvinden selv, der anmelder volden.

Lægeattest

Hvad enten kvinden ønsker at anmelde volden eller ej, er det vigtigt, at der udfærdiges en lægeattest på hendes skader til eventuel senere brug. Lægeattesten styrker hendes troværdighed og er en vigtig dokumentation ved fremtidige retssager, hvad enten det gælder spørgsmål om opholdstilladelse, fortrinsret til lejlighed eller strid om forældremyndighed over børn. Bemærk at det ikke er tilstrækkeligt grundlag for retslig bevisførelse kun at lave påtegnelser i en journal.

Værd at huske på generelt:
 • Husk at du har ret til at tale med kvinden under fire øjne (insister evt. på det).
 • Husk at dokumentere tegn på fysisk, psykisk og seksuel vold – også selv om kvinden i situationen benægter vold – det kan være vigtigt bevismateriale i en efterfølgende retssag.
 • Vær opmærksom på eventuelle børn i familien – vold i familien skader altid børnene, også selv om volden ikke er rettet direkte mod barnet.
 • Vær opmærksom på den skærpede underretningspligt.
 • Vold i familien er ikke et problem, som enkelte fagpersoner kan løse alene.
 • Hvis kvinden eller barnet har brug for tolk, så lad være med at bruge familiemedlemmer som tolk.