Lærere og studievejledere

Lærere og studievejledere

Overgreb mod børn i folkeskolen

Hvert år oplever ca. 33.000 børn vold i familien - vold som kan være ødelæggende for det enkelte barns trivsel og udvikling. Alle børn skal beskyttes mod vold, misbrug, vanrøgt og omsorgssvigt. Som offentligt ansat har du en pligt til at reagere, hvis du tror, at et barns velfærd er truet.

Er du lærer eller studievejleder, og har du mistanke om, at et barn lever med vold i familien, kan du her læse mere om tegn på, at et barn er voldsudsat, og hvad du kan gøre.

Tegn på at et barn er udsat for vold

Du kan se på et barn, om det har det svært, men ikke hvad grunden er. Det vil ikke være tydeligt, at problemet er vold derhjemme. Husk, at der som regel også er andre problemer end vold i disse familier. Tegn på, at et barn er udsat for vold, kan være: 

  • Udadreagerende adfærd. Barnet kan være motorisk urolig, aggressiv eller ukoncentreret. Måske har barnet en "klæbende" adfærd, er ukritisk med, hvem det har kontakt med, uden respekt for andres grænser, og dårlig til at give udtryk for sine egne. De kan virke umodne eller understimulerede og kan fremtræde fysisk forsømte. En aggressiv måde at omgås jævnaldrende kan være tegn på vold i hjemmet
  • "Usynlig" adfærd. De "usynlige" børn skal man være meget dygtig for at få øje på. Adfærden kan være meget moden, (over)ansvarlig, måske indadvendt eller ængstelig, med en tendens til, at barnet isolerer sig. De større af disse børn, teenagere, er ofte "aldrig" eller "altid" hjemme
  • Prøvende adfærd. Børn, der håber at blive spurgt, hørt og forstået, og som kommer med små løgne over for lærere eller andres forældre, har prøvende adfærd. Store børn og unge kan finde på at "råbe om hjælp" gennem stile og opgaver. Hvis du har mistanke, så spørg barnet eller den unge. Hellere spørge end ignorere eller undertrykke en mistanke.
Underret din leder og den sociale myndighed  

Den sociale myndighed i den kommune, hvor barnet bor, skal informeres. Underret også straks din leder om, hvad du har mistanke om. Det skal du, uanset hvem du har mistanke til. Det kan være barnets forældre, familiemedlemmer, kolleger eller andre, som har kontakt med barnet.

  • Vær opmærksom på den skærpede indberetningspligt
  • Vær opmærksom på, at børns trivsels- og indlæringsproblemer kan være tegn på, at der er vold i hjemmet
  • Vær opmærksom på, at andre søskende i familien kan have massive problemer, selv om børnene på overfladen fremstår som velfungerende.